среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balaski z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu prócz kilku przypadków.

Budowa plot z Winylu na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachetki Winylowe na plot i furtkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z PCV na plot i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji oraz zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plotki plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane balaski z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy przewidywane plot PVC na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий